Dobra wiadomość

“Albo tych osiemnastu, na których upadła wieża w Syloe i zabiła ich; czy wydaje się wam, że oni byli bardziej winni niż wszyscy ludzie mieszkający w Jerozolimie? Wcale nie, mówię wam; ale jeśli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo zginiecie.” Łk 13,4-5

Jest tylko jeden grzech z którego trzeba się nawrócić:

“A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie; O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie; J 16,8-9

Jedynym grzechem z którego trzeba się upamiętać jest niewiara w Jezusa.

Za wszystkie inne grzechy Jezus zapłacił swoją własną krwią. Odkupił nas swoją krwią. Umarł na krzyżu. Wykupił nas z królestwa ciemności i przeniósł do przedziwnego Królestwa Światła.

To wszystko dzieje się gdy upamiętamy się i uwierzymy w Jezusa, że to wszystko dla nas uczynił.

To jest jedyny warunek.

Wszystkie inne grzechy są nam przebaczone, bo Pan Jezus wziął cały ten zapis dłużny, wszystkie nasze grzechy i winy i wziął je na siebie, stał się tym grzechem i ten grzech został starty wraz z nim jak czerw.

“Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny obciążający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża.” Kol 2,13-14

Pan Jezus porównuje się w Psalmie 22 do robaka, do czerwia:

“Zaś ja jestem robakiem, a nie mężem, pośmiewiskiem ludzi i wzgardą tłumu.” Ps 22,7

W dawnych czasach na terenie Polski produkowano czerwony barwnik z robaków, z czerwii. (Stąd czerwiec).

W Palestynie jak był sezon na zbieranie tych robaków na barwnik to taki czerw przyczepiał się mocno do drzewa, i zmieniał kolor na czerwony. Wtedy się go oddzierało od drzewa.

Pan Jezus porównuje się do czerwia, tak był zmasakrowany.

“Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni.” Iz 53,5

· jezus