Jak Bóg kocha

Tak kocha Bóg na przykładzie historii Jerozolimy. Jeden rozdział, 63 wersety.

Ez 16,1-63

· jezus